Kotkan Seudun Jyty ry

Yhdistyksen puheenjohtaja Helena Ahola,  helena.ahola@kymsote.fi

Yhdistyksen sihteeri Hanna-Liisa Autio, hanna-liisa.autio@diktamen.com

Yhdistyksen jäsenasianhoitaja, rahastonhoitaja, pääluottamusmies Saila Mäkinen, saila.makinen@kymp.net